Закон України Про внесення змін до Закону України ''Про інформацію'' докладніше...

Закон України ''Про доступ до публічної інформації'' докладніше...

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 ''Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації'' докладніше...

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

Службова інформація - міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по Харківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 81 Харківської міської ради Харківської області – заступник директора з навчально-виховної роботи

м.Харків, вул. Червона алея, буд. 49, тел. 725-17-40

Кiлькiсть переглядiв: 207