Завдання сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до життя та професійної діяльності в новому високорозвиненому інформаційному середовищі, до ефективного використання її можливостей.

Перетворення сучасної цивілізації на інформаційне суспільство актуалізує, перш за все, проблему формування інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником ефективності трудової діяльності й повсякденного життя людини.

Сьогодні в Україні відбувається процес становлення нової системи освіти та виховання, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір. Школа ХХІ століття – це школа самовизначення і самореалізації особистості, що зумовлює до переосмислення діяльності шкільної бібліотеки як невід’ємної частини освітнього процесу, актуалізації її змісту, технології ставлення до особистості учня як суб’єкта та проектувальника життя.

Згідно з компетентісним підходом в освіті акцент робиться на забезпечення самоосвіти, ключових компетентностей, формуванні себе як особистості.

/Files/images/медіатека.jpg


З цією метою у закладах загальної середньої освіти поступово створюються медіатеки, які надають можливість учителям та учням працювати з різними носіями інформації, з комп’ютерними банками даних, довідковими та енциклопедичними виданнями, отримувати інформацію про методичну літературу, нові засоби навчання та їх використання, індивідуально переглядати, оцінювати й відбирати необхідну інформацію, яка використовується в навчально-виховному процесі. Медіатека – це фонд книг, навчальних і методичних посібників, відеофільмів і відеозаписів, мультимедійних програм, аудіо записів, навчальних комп’ютерних презентацій. Також медіатека – це приміщення, в якому все це зберігається.

Шановний читачу! Якщо ти не знайшов потрібної книги у фондах нашої шкільної бібліотеки, пропонуємо тобі скористатися електронними бібліотеками за посиланнями:

https://javalibre.com.ua/

http://e-bookua.org.ua/

http://chtyvo.org.ua/authors/

https://sites.google.com/site/openbookclassic/

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=UKRLIB

http://poetyka.uazone.net/

Кiлькiсть переглядiв: 9