Мета: формування свідомості і культури здорового способу життя

Головні напрями роботи школи:

використання традиційних та впровадження нетрадиційних форм роботи з учнями та педагогами школи щодо формування здорового способу життя

Завдання:


1. Формування в учнів свідомого уявлення про себе як цілісну, творчу особистість.
2. Формування в учнів знань, умінь та навичок ведення здорового способу життя, дотримання основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі, способів догляду за власним тілом, способів надання елементарної медичної допомоги.
3. Формування навичок взаємодопомоги, самоконтролю, самовираження, самокорекції.
4. Дотримання оптимального рухового режиму.
5. Навчання учнів прийомам активного спілкування та елементам етикету.
6. Навчання учнів свідомо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих людей та навколишнього середовища.
7. Організація навчально-виховного процесу з урахуванням психолого-педагогічних факторів, використання здоров’язберігаючих та здоров’язміцнюючих технологій.
9. Створення системи виховної роботи по збереженню здоров’я.
10. Організація роботи з батьківською громадськістю з питань здоров’язбереження.

11. Організація консультацій та лекцій медичних працівників.

Концептуальна модель Школи сприяння здоров’ю пропонує:

  • виконання режиму праці і відпочинку;
  • рекомендації з раціонального харчування і особистої гігієни;
  • використання здоров’язберігаючих технологій;
  • забезпечення зниження додаткового навчального навантаження (розумова перевтома, емоційний стрес, хворобливість);
  • реалізацію активних оздоровчих заходів: фізичних вправ, ігрових видів спорту.

Основні концептуальні положення:

1. Розробка науково – методичних і організаційних основ моніторингу стану здоров’я учнів, інформаційного і методичного забезпечення профілактичної роботи на всіх рівнях навчання.

2. Перетворення охорони здоров’я учнів в найпріоритетніший напрямок діяльності школи.

3. Визначення принципу взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу щодо збереження здоров’я дитини; реалізація варіативних соціально – освітніх програм, спрямованих на формування цінностей здорового способу життя.

4. Внесення змін в зміст методичної роботи, підвищення кваліфікації вчителів у питаннях збереження здоров’я дитини.

5. Суттєве поліпшення фізичного виховання учнів, підняття його ролі в збереженні здоров’я дитини, повноцінний розвиток учнів.

6. Встановлення належного контролю за дотриманням санітарно – гігієнічних вимог, поліпшення харчування учнів, проведення оздоровлення в канікулярний час.

7. Забезпечення медичного обслуговування, впровадження валеологізації навчально-виховного процесу, профілактики захворювань, попередження розповсюдження шкідливих звичок і залежностей, ефективної медичної підтримки представників різних груп ризику.

Школа № 81 як школи сприяння здоров'ю співпрацює із медичними установами. З медичне обслуговування школи здійснюється Міською дитячою поліклінікою № 2, а саме медичною сестрою Місенко Світланою Віталіївною, лікарем педіатром Приваловою Нілою Петрівною. Вони забезпечують учнів школи проведенням планових та позапланових медичних оглядів та ведуть облік щеплень. Графік роботи З питань профілактики туберкульозу оформлено співпрацю та складено план роботи з комунальним закладом охорони здоров'я Обласною туберкульозною лікарнею №1.

/Files/images/pic8.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 342